Bezpieczeństwo

Zarządzenie użytkownikiem

Wdrażamy systemy zarządzania uprawnieniami i certyfikatami użytkowników, a także rozwiązania monitoringu i rejestrowania sesji.

Monitoring aplikacji

Oferujemy rozwiązania wykrywające nieprawidłowości w funkcjonowaniu aplikacji, a także ułatwiające podjemowanie akcji prewencyjnych oraz naprawczych.

Audyty

Wykonujemy przeglądy systemów i urządzeń IT / OT wraz z rekomendacjami w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz zgodności licencnyjnej.

Rozwiązania wdrożone u naszych klientów:

Zarządzanie dostępem do systemów I&AM

Dostarczamy kompleksowe rozwiązanie do zarządzania kontami użytkowników oraz administrowanie wnioskami o nadanie dostępów do zasobów organizacji. 

SoC

Tworzymy dedykowany zespół specjalistów gotowych w każdej chwili podjąć działania zarówno w obszarze bezpieczeństwa jak i zachowania ciągłości działania kluczowych dla organizacji systemów.

Zarządzenie i monitoring użytkowników uprzywilejowanych PAM

Wdrażamy rozwiązania to kontroli administratorów oraz dostawców zewnętrznych – zarówno dla obszarów IT jak i OT poprzez monitorowanie i rejestracja sesji.

Zarządzanie Licencjami

Wykonujemy audyt lub wdrożamy rozwiązanie inwentaryzujące wykorzystywane w przedsiębiorstwie oprogramowanie i weryfikujące jego zgodność z posiadanymi licencjami. Doradzamy gdzie szukać oszczędności.

Monitoing aplikacji i systemów

Wdrażamy rozwiązania analizujące logi z działania systemów, urządzeń i aplikacji. Ich zbieranie i analiza to podstawa cyberbezpieczeństwa i utrzymania sprawności operacyjnej.

Audyty i przeglądy Bezpieczeństwa 

Wykonujemy kontrolowany atak zgodnie z zatwierdzonym wcześniej zakresem, a następnie pomagamy opracować procedury reakcji na incydenty cyberbezpieczeństwa.

Nie znalazłeś czego szukasz? Skontaktuj się z nami!