Doradztwo

Doradztwo Biznesowe

Wspieramy rozwój biznesu poprzez identyfikację problemów i proponowanie ich rozwiązań.

PMO

Wspieramy w zarządzaniu projektami. Budujemy kompetencje i kulturą projektową organizacji

Szkolenia

Przygotowujemy i prowadzimy szkolenia dostowane do potrzeb klientów

Obszary w jakich wspieraliśmy naszych klientów:

Usprawnianie funkcjonowania procesów Biznesowych

Optymalizujemy funkcjonowanie procesów zachodzących w organizacji, skupiając się na poszukiwaniu źródeł oszczędności czasu oraz kosztów działań, a tym samym na zwiększaniu produktywności i efektywności. Budujemy i promujemy kulturę usprawnień ukierunkowanych na zmianę. Wspieramy organizacje w projektowaniu rozwiązań podnoszących satysfakcję ze strony klienta zewnętrznego oraz wewnętrznego.

Zarządzenie Projektami (PMO)

Wspieramy organizacje w budowaniu i wdrażaniu kultury zarządzania poprzez projekty, umożliwiając skuteczne realizowanie założonych celów, udrażniając współpracę między ludźmi oraz zwiększając efektywność wdrażania podejmowanych decyzji. Budujemy biura projektowe, które umożliwiają monitorowanie prowadzonych projektów i kontrolowanie zależności między nimi, a także prowadzimy projekty dla naszych klientów.

Szkolenia

Przekształcamy przedsiębiorstwa w organizacje uczące się, zdolne do adaptacji i wykorzystania zachodzących zmian. Posiadamy szeroką ofertę gotowych szkoleń oraz jesteśmy w stanie przygotować szkolenia dedykowane dla Twojego biznesu.

Szkolenia Produktywność

 • System pracy Kanban – symulacja
 • SMED- techniki redukcji czasu przezbrojeń
 • TPM – kompleksowe utrzymanie maszyn
 • Raport A3 – rozwiązywanie problemów
 • VSM – Mapowanie strumienia wartości w procesach biurowych
 • Poka-yoke – zapobieganie błędom
 • Kamishibai – instrukcje pracy, ocena pracy standaryzowanej
 • TWI ( Training Within Industry)
 • Lean Management
 • Hoshin – Kanri – rozwinięcie strategii zarządzania
 • Toyota Kata
 • Procesy end-to-end

 Szkolenia Projektowe

 • Fundamenty zarządzania projektami
 • Zarządzanie zakresem / budżetem / harmonogramem / jakością / ryzykiem projektów
 • Zarządzanie zmianą w projektach
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Komunikacja w zarządzaniu projektami
 • Zarządzanie projektami w globalnym środowisku
 • Organizacja Biura Projektów (PMO)
 • Agile Project Management
 • Zarządzanie projektami zgodnie ze standardami IPMA / PMI® / PRINCE2®

  ZARZĄDZANIE- ZESPÓŁ I PRZYWÓDZTWO

  • Kierowanie zespołem pracowniczym
  • High Performance Team (HPT) – budowanie zespołu wysokiej efektywności
  • Skuteczne delegowanie zadań i uprawień
  • Budowanie zaangażowania i zarządzanie rozwojem pracowników
  • Excellent Management – sztuka motywowania zespołu
  • Komunikacja managera
  • Przywództwo sytuacyjne
  • Zarządzanie przez cele (MBO) – standardy Lidera
  • Performance Management – zarządzanie poprzez efektywność
  • Lean Leadership – warsztat kierowniczy dla mistrzów i brygadzistów
  • Zasady prowadzenia rozmów oceniających i rozwojowych

  EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA/ UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

  • Stress Management – zarządzanie stresem, emocjami i energią
  • Time Management – zarządzanie czasem oraz podnoszenie własnej efektywności
  • Out of the box thinking – kreatywność i proaktywność- poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań biznesowych
  • Komunikacja interpersonalna
  • Prowadzenie prezentacji biznesowych
  • Kształtowanie nawyków skutecznego działania – inspirujący trening doskonalenia osobowości
  • Asertywność i techniki antystresowe
  • Planowanie i organizacja pracy managera
  • Techniki wywierania wplywu na ludzi

  Nie znalazłeś czego szukasz? Skontaktuj się z nami!