OT

Zbieranie danych

Wydobywany dane z maszyn i linii produkcyjnych, a także budujemy własne czujniki i systemy pomiarowe.

Analityka

Zamieniamy dane w informacje na podstawie których podejmowane są decyzje biznesowe.

Raporty

Zebrane Informacje prezentujemy z różnych stron, tak aby jak najlepiej wspierać działanie biznesu. 

Rozwiązania uruchomione u naszych klientów:

System nieinwazyjnego pomiaru efektywności Pracy

Opracowaliśmy system nieinwazyjnego pomiaru efektywności pracy (OEE) bazujący na analizie obrazu. Informacje o pracy maszyny są zapisywane w chmurze, analizowane, a następnie prezentowane w raportach: OEE, wąskich gardeł produkcyjnych, problemów produkcyjnych wraz z monitorowaniem ich rozwiązywania.

System predykcji Awarii biletomatów

Opracowaliśmy system przewidywania wystąpienia niepożądanych zdarzeń serwisowo-obsługowych w biletomatach transportu miejskiego – podjęcie działań prewencyjnych pozwalała utrzymać ciągłość operacyjną.

System szacowania czasu dojazdu do przystanku

Przygotowaliśmy system szacujący czas dojazdu do przystanku pojazdów komunikacji miejskiej. System wyświetla na tablicy przystankowej aktualne informacje na podstawie położenia pojazdu i warunków drogowych.

Nie znalazłeś czego szukasz? Skontaktuj się z nami!